Call Us : 086-3696475

บริษัท ทรัพย์วลิน จำกัด บริการงาน สแกนคอนกรีต ตัดคอนกรีต เจาะคอริ่งคอนกรีต และงานที่เกี่ยวกับคอนกรีต

ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่หลากหลาย สำหรับงานคอนกรีตทุกชนิด

บริษัท ทรัพย์วลิน จำกัด ให้บริการงานที่เกี่ยวกับคอนกรีตในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รับตัดคอนกรีต รับเจาะคอนกรีต (coring concrete) งานฝังพุกเคมีทุกชนิดด้วยน้ำยา RE-500 V3 หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ รับรื้อถอนอาคาร ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีบริการเครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีต สแกนผนังคอนกรีต สแกนพื้นคอนกรีต ที่สามารถสแกนหาแนวเหล็ก แนวท่อประปา-ไฟฟ้า แนวลวดสลิง Post-tension ได้ด้วยเครื่องสแกนคอนกรีต HILTI รุ่น PS 1000 สามารถสแกนคอนกรีต ที่ความลึก 30 cm โดยสามารถแสดงผลได้ทั้งรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ

งานตัดคอนกรีต​

เรามีเครื่องมือที่หลากหลาย สำหรับงานตัดคอนกรีตทุกชนิด เช่น Wall saw, Floor saw, Hand saw, Wire saw

เรามีเครื่องมือที่หลากหลาย สำหรับงานตัดคอนกรีตทุกชนิด เช่น Wall saw, Floor saw, Hand saw, Wire saw
เรามีเครื่องมือที่หลากหลาย สำหรับงานตัดคอนกรีตทุกชนิด เช่น Wall saw, Floor saw, Hand saw, Wire saw
เรามีเครื่องมือที่หลากหลาย สำหรับงานตัดคอนกรีตทุกชนิด เช่น Wall saw, Floor saw, Hand saw, Wire saw
เรามีเครื่องมือที่หลากหลาย สำหรับงานตัดคอนกรีตทุกชนิด เช่น Wall saw, Floor saw, Hand saw, Wire saw

VISION

“บริษัท ทรัพย์วลิน จำกัด รับเจาะคอนกรีต งาน Coring เพื่อเปิดช่องทั้งพื้นและผนังคอนกรีต รับตัดคอนกรีต ทุกรูปแบบ งานสแกนคอนกรีตเพื่อหาตำแหน่งเหล็กหรือสลิง Post Tension เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของโครงสร้างอาคาร รับเจาะเสียบเหล็กและระบบปลั๊ก ฝังคอนกรีต”

เรายินดีให้บริการทั่วประเทศด้วยทีมงานวิศวกรที่ มีความรู้ความสามารถเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นระหว่าง
การดำเนินงาน และบริการ ให้คำปรึกษาฟรีเพื่อให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงานและเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด”

ผลงานที่ผ่านมา

ได้รับความไว้วางใจจาก