Call Us : 086-3696475

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการรื้อถอนอาคาร โดยวิธีการตัดคอนกรีต (SAW CUT)

เป็นการนำเสนอเรื่องราวงานรื้อถอนอาคาร โดยการตัดคอนกรีตแบบโซ่ตัด (Wire Saw) โดยการประมูลงานรื้อถอน จาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อทำการ รื้อถอนอาคาร 3 หลัง อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์–สุพิณ อาคารเหลืองอมรเลิศ อาคารอภันตรีปชา เพื่อเปลี่ยนเป็นพื้นที่สีเขียว ในโรงพยาบาล จัดทำขึ้นเพื่อรำลึกถึงอาคารที่กำลังจะทำการรื้อถอน ด้วยนวัตกรรมการรื้อถอนแบบการตัดคอนกรีต แทนการทุบทำลายแบบเก่า เพื่อความปลอดภัย ลดฝุ่น ลดเสียง และลดการสั่นสะเทือน ขอขอบคุณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่คัดเลือก บริษัท ทรัพย์วลิน จำกัด ให้ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปิดตำนาน เพื่อเริ่ม บทใหม่ ในครั้งนี้ เริ่มด้วยบวงสรวงอาคารเพื่อความสิริมงคลในงาน และขอขมา อาคารที่จะทำการรื้อถอน

เริ่มด้วยบวงสรวงอาคารเพื่อความสิริมงคลในงาน และขอขมา อาคารที่จะทำการรื้อถอน

จากนั้นก็อบรมทีมงานให้มีความพร้อมในการทำงาน ทั้งเรื่องความปลอดภัย และการทำงานบนที่สูง

ติดตั้งเครื่องวัดเสียง วัดฝุ่น และวัดความสั่นสะเทือน และอุปกรณ์ความปลอดภัย

ขนย้าย ครุภัณฑ์ และทำการติดตั้ง Protection รอบอาคาร

ทำออฟฟิตชั่วคราว และประชุมวางแผนการรื้อถอนอาคาร

รื้อหลังคา ฝ้าและผนังอาคาร ทั้ง 3หลัง

ตัดคอนกรีตโดยเริ่มจาก อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์-สุพิณ

แชร์โพสต์

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการรื้อถอนอาคาร โดยวิธีการตัดคอนกรีต (SAW CUT)