Call Us : 086-3696475

ความพร้อมและความสามารถของบริษัทฯ เพื่อบริการลูกค้า

  • มีวิศวกรประจำบริษัทฯให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทางและวิธีแก้ไขปัญญหาเพื่อบริการลูกค้า
  • มีวิศวกร ระดับภาคีวิศวกรสำหรับเซ็นควบคุมงานเพื่อบริการลูกค้า
  • มีช่างผู้ชำนาญการ ที่ผ่านการอบรมกับแอฟพิเคเตอร์เช่น บริษัท ฮิลติ ไทยแลนด์ จำกัด ฯลฯทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ บริการลูกค้า
  • มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย(จป.)ของบริษัทฯที่ผ่านการอบรมแล้วเพื่อบริการลูกค้า
แชร์โพสต์

ความพร้อมและความสามารถของบริษัทฯ เพื่อบริการลูกค้า