Call Us : 086-3696475

งานรับทุบตึกรื้อถอน สามารถทำกับอาคารประเภทใดได้บ้าง

รับทุบตึกรื้อถอน

ทำความรู้จักกับอาคาร 3 ประเภทที่สามารถใช้บริการรับทุบตึกรื้อถอนได้

งานรับทุบตึกรื้อถอน’ คือสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาเมืองให้ทันสมัย และเป็นการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดการใช้สอยได้อย่างมีประโยชน์สูงสุด โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำลายหรือขนย้ายสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ดั้งเดิม พร้อมเปิดทางให้การก่อสร้างใหม่หรือการใช้ประโยชน์พื้นที่ในรูปแบบอื่น ๆ อย่างไรก็ตามการทุบอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นจำเป็นต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังสูง และต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดด้วย เพราะในปัจจุบันตึกแต่ละที่มักจะตั้งอยู่ในเขตชุมชน หรือตั้งอยู่ใกล้กับสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ส่งผลให้มีความเสี่ยงสูงที่จะทำลายสิ่งปลูกสร้างอื่นอย่างไม่ตั้งใจตามไปด้วย ดังนั้นบริษัทที่ทำงานรับทุบตึกรื้อถอนจึงต้องอาศัยกระบวนการทำงานและเทคนิคการรื้อถอนแบบมีขั้นตอน ภายใต้การควบคุมของผู้เชี่ยวชาญและทีมงานรื้อถอนที่มีประสบการณ์ โดยในบทความนี้เราจะมาแนะนำให้ทุกคนทำความรู้จักกับอาคาร 3 ประเภทที่สามารถใช้บริการรับทุบตึกรื้อถอนได้ เพื่อช่วยให้มองเห็นขอบเขตการทำงานของการรับทุบตึกรื้อถอนอย่างเข้าใจง่ายกว่าเดิม

อาคารแบบไหนใช้บริการรับทุบตึกรื้อถอนได้บ้าง? แนะนำ 3 ประเภทอาคารที่สามารถรับทุบตึกรื้อถอนได้อย่างอิสระ

1. อาคารพาณิชย์
อาคารพาณิชย์ คืออาคารหรือส่วนของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการทางการค้า เช่น อาคาร ธนาคาร สถาบันการเงิน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม รีสอร์ท ที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว คลังสินค้า โกดังสำหรับเก็บสินค้าเพื่อการค้าอาคารจอดรถ ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบริการต่าง ๆ เพื่อการค้า และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยอาคารพาณิชย์จะมีการออกแบบและจัดสรรพื้นที่สำหรับกิจกรรมทางธุรกิจการค้าเป็นหลัก เพื่อให้เกิดความสะดวกและประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาคารพาณิชย์ คือหนึ่งในอาคารประเภทแรก ๆ ที่สามารถใช้บริการรับทุบตึกรื้อถอนได้ เพราะเป็นอาคารที่มีการเปลี่ยนผ่านเจ้าของบ่อยครั้ง และมักต้องการปรับปรุงหรือขยายพื้นที่ให้ทันสมัยมากขึ้น โดยเฉพาะเวลาที่อาคารพาณิชย์เริ่มเก่าก็จำเป็นต้องมีการปรับปรุงหรือขยายพื้นที่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ ทั้งในแง่ของการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด การปรับปรุงและเปลี่ยนให้ทันสมัย รวมถึงการกำจัดอาคารที่เสื่อมสภาพออกไป เพื่อเปิดทางให้การก่อสร้างอาคารประเภทใหม่ตามแผนงานที่วางไว้ ส่วนในกรณีที่อาคารพาณิชย์มีอายุการใช้งานมากจนสภาพเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย การรื้อถอนจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่าการซ่อมแซม

2. บ้านหรืออาคารที่พักอาศัย
บ้านหรืออาคารที่พักอาศัย คืออาคารหรือส่วนของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของบุคคลหรือครอบครัว เช่น บ้านเดี่ยว บ้านแถว บ้านแฝด อาคารชุด คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์ และหอพัก เป็นต้น โดยสิ่งสำคัญของบ้านและอาคารที่พักอาศัยก็คือการมีพื้นที่ส่วนตัวสำหรับครอบครัว เน้นความเป็นส่วนตัว มีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน เพื่อให้ผู้พักอาศัยมีความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งเป็นอาคารอีกหนึ่งประเภทที่สามารถใช้บริการรับทุบตึกรื้อถอนได้ เนื่องจากเจ้าของบ้านและอาคารมักต้องการปรับปรุงและต่อเติม หรือปรับเปลี่ยนพื้นที่การใช้งานอยู่เรื่อย ๆ เพราะมีสมาชิกเข้าออกอยู่ตลอดเวลา หรือในบางครั้งก็ต้องปรับเปลี่ยนตามเทรนด์หรือความชอบ ยกตัวอย่างเช่น การเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกหรือพื้นที่ส่วนกลางให้รองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น การปรับเปลี่ยนพื้นที่ภายในให้มีมุมสำหรับใช้งานเพิ่มมากขึ้น หรือในบางกรณีก็อาจมีการรื้อพื้นที่เก่าแล้วสร้างห้องใหม่ทับไปเลยก็ได้เช่นกัน

3. อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างสาธารณะ
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างสาธารณะ คือสถานที่ต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ หรือเพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือเอกชน เช่น สถานศึกษา สถานพยาบาล สนามกีฬา สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สำนักงานราชการ สถานีดับเพลิง สถานีตำรวจ สถานีรถไฟ ท่าอากาศยาน สนามบิน โรงมหรสพ โรงละคร หอประชุม ถนน สะพาน และท่าเรือ เป็นต้น โดยสิ่งปลูกสร้างสาธารณะเหล่านี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและบริหารจัดการโดยหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยเหตุผลที่สามารถใช้บริการรับทุบตึกรื้อถอนได้ก็เพราะว่า อาคารเหล่านี้มักมีความจำเป็นต้องปรับปรุงหรือขยายขนาดให้ทันสมัยและรองรับปริมาณผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น เช่น โรงพยาบาลอาจต้องเพิ่มจำนวนห้องคนไข้หรือพื้นที่ให้บริการ สถานศึกษาอาจต้องรื้อถอนอาคารเรียนเก่าเพื่อสร้างอาคารใหม่ที่มีขนาดใหญ่กว่า หรือสนามกีฬาและศูนย์ประชุมอาจต้องปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้ทันสมัยนั่นเอง

อาคารทั้ง 3 ประเภทที่เรายกตัวอย่างมาให้ทุกคนได้ทำความรู้จักกันในบทความนี้ ไม่ใช่ประเภทอาคารทั้งหมดที่สามารถใช้บริการรับทุบตึกรื้อถอนได้ แต่เป็นเพียงตัวอย่างคร่าว ๆ ที่เราหยิบยกมาแนะนำให้รู้จักเท่านั้น เช่น สิ่งปลูกสร้างทางอุตสาหกรรมอย่าง อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะกล่าวว่าสามารถใช้บริการรับทุบตึกรื้อถอนได้อย่างอิสระ แต่ก็จำเป็นต้องมีการทำเรื่องเพื่อขออนุญาตทุบอาคารกับทางการก่อนทุกครั้ง เมื่อได้รับอนุญาตแล้วถึงจะสามารถดำเนินการได้ เพราะเป็นงานที่กระทบกับคนอื่น ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ข้างเคียง ทั้งเรื่องความปลอดภัยจากการก่อสร้าง มลภาวะทางเสียง และมลภาวะทางฝุ่นควัน จึงต้องมีมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัดแบบนี้ และอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นมาก ๆ ไม่แพ้กัน ก็คือทีมงานที่จะมารับทุบตึกรื้อถอน ซึ่งถ้าใครกำลังมองหาทีมงานที่มีคุณภาพ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างยาวนาน บริษัท ทรัพย์วลิน จำกัด ของพวกเรายินดีให้บริการทั่วประเทศด้วยทีมงานวิศวกรมือ หรือถ้าอยากเริ่มต้นจากการปรึกษาพูดคุย พวกเราก็มีบริการให้คำปรึกษาฟรีกับทุกคน

ติดต่อสอบถาม ปรึกษาได้ที่

แชร์โพสต์

งานรับทุบตึกรื้อถอน สามารถทำกับอาคารประเภทใดได้บ้าง