Call Us : 086-3696475

งานเจาะคอนกรีต

เจาะพื้นคอนกรีต รับเจาะคอนกรีต คอริ่งคอนกรีต Coring Concrete

บริการงานเจาะคอนกรีตทุกรูปแบบ งาน Coring เจาะพื้นคอนกรีต รับเจาะคอนกรีต โดยทีมงานวิศวกรและช่างผู้ชำนาญการ

  1. งานเจาะคอนกรีต คอริ่งคอนกรีต (Coring Concrete) ทั้งพื้นและผนัง, คานคอนกรีตตามขนาดและรูปแบบที่ลูกค้าเป็นผู้กำหนด สามารถเจาะคอนกรีตได้ทุกขนาดตั้งแต่ Dia. 14-32 mm. ,2”,3”,4”,5”,6”,8”,10”,12”และ14” เป็นต้น
    นอกจากนี้ การCoring คอนกรีตยังสามารถทำช่องเปิดขนาดต่างๆได้ เช่น ช่องชาร์ป ประปา ไฟฟ้า หรือช่องเปิดต่างๆที่มีข้อจำกัดในเรื่องสถานที่ เครื่องตัดคอนกรีตไม่สามารถเข้าไปทำงานได้ ช่องเล็กๆ ช่องที่มีความลึกมากๆ
  2. งานเจาะคอนกรีต คอริ่งคอนกรีต (Coring Concrete) ที่ความลึกพิเศษตั้งแต่ 0.80m. -3.00 m.
  3. งานเจาะคอนกรีต คอริ่งคอนกรีต (Coring Concrete) เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ ตั้งแต่ Dia 10”, 12”, 14”
  4. งานเจาะคอนกรีต คอริ่งคอนกรีต (Coring Concrete) โดยเทคนิคพิเศษ เอียง 45 องศาหรือมากกว่า ให้ทะลุอีกฝั่งตรงจุดที่ลูกค้าต้องการโดยไม่มีค่า error
  5. งานเจาะคอนกรีต คอริ่งคอนกรีต (Coring Concrete) มีระบบการยึดแท่นเครื่องแบบศูนย์ญากาศ (Vacuum) เพื่อไม่ให้พื้นผิวเสียหายจากการเจาะฝังพุกยึดแท่นเครื่องเจาะ เช่นผิวกระเบื้อง ผิวหินอ่อน หินขัด ผนังก่ออิฐฉาบปูนหรือผิวที่เคลือบอีพ็อกซี่

สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญงาน Coring งานเจาะคอนกรีต เจาะพื้นคอนกรีต รับเจาะคอนกรีต คอริ่งคอนกรีต Coring Concrete คานคอนกรีตตามขนาดและรูปแบบที่ลูกค้ากำหนด เช่น ช่องชาร์ป ประปา ไฟฟ้า หรือช่องอื่นๆ

สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกับทีมงานของ บริษัท ทรัพย์วลิน จำกัด เพื่อขอรับคำปรึกษาและคำแนะนำก่อนบริการฟรี!

ตัวอย่างรูปภาพตามลักษณะงานที่ผ่านมา ( รับเจาะคอนกรีต )

1 งานเจาะคอนกรีต คอริ่งคอนกรีต (Coring Concrete) ทั้งพื้นและผนัง

2.งานเจาะคอนกรีต คอริ่งคอนกรีต (Coring Concrete) ที่ความลึกพิเศษตั้งแต่ 0.80m. -3.00 m.

3.งานเจาะคอนกรีต คอริ่งคอนกรีต (Coring Concrete) เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ ตั้งแต่ Dia 10”, 12”, 14”

4.งานเจาะคอนกรีต คอริ่งคอนกรีต (Coring Concrete) โดยเทคนิคพิเศษ เอียง 45 องศาหรือมากกว่า ให้ทะลุอีกฝั่งตรงจุดที่ลูกค้าต้องการโดยไม่มีค่า error

5.งานเจาะคอนกรีต คอริ่งคอนกรีต (Coring Concrete) มีระบบการยึดแท่นเครื่องแบบศูนย์ญากาศ (Vacuum) เพื่อไม่ให้พื้นผิวเสียหายจากการเจาะฝังพุกยึดแท่นเครื่องเจาะ เช่นผิวกระเบื้อง ผิวหินอ่อน หินขัด ผนังก่ออิฐฉาบปูนหรือผิวที่เคลือบอีพ็อกซี่