Call Us : 086-3696475

พื้นที่มีการเคลือบผิวสามารถคอริ่งคอนกรีตได้หรือไม่

พื้นที่มีการเคลือบผิวสามารถคอริ่งคอนกรีตได้หรือไม่

ทำไมต้องคอริ่งคอนกรีต งานแบบไหนคอริ่งคอนกรีตได้บ้าง?

คอริ่งคอนกรีต หรือ เจาะคอนกรีต คือ กระบวนการเจาะคอนกรีตด้วยเครื่องมือเจาะเฉพาะ ที่มีชื่อว่า เครื่องคอริ่ง ซึ่งตัวเครื่องมือชนิดนี้มีส่วนประกอบหลักของเครื่องมือ แบ่งได้เป็น 3 ส่วนหลัก ๆ คือ แท่นเครื่อง ตัวเครื่อง และดอกเจาะ โดยที่ตัวเครื่องจะทำหน้าที่คล้ายกับสว่านทั่วไป ต่างกันที่เครื่องคอริ่งจะนิยมใช้เจาะให้ได้รูที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่สว่านจะสามารถเจาะในขนาดนั้น ๆ ได้ ส่วนตัวแท่นเครื่องจะทำหน้าที่ยึดตัวเครื่องไม่ให้เคลื่อนที่ขณะคอริ่งคอนกรีต และส่วนสุดท้ายคือ กระบอกเจาะ มีส่วนประกอบคือ ขั้วเกลียวกระบอก ตัวกระบอก และฟัน ตัวกระบอกเจาะจะคอยทำหน้าที่ยึดติดตัวเครื่องกับฟันเข้าด้วยกัน ตัวกระบอกเจาะมีใก้เลือกหลายขนาด ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละงาน ส่วนประกอบสุดท้าย ที่เรียกได้ว่าสำคัญที่สุด นั่นก็คือ ตัวฟันเพชร โดยตัวฟันเพชรนี้จะมีหน้าที่คอยเจาะคอนกรีตให้เป็นรูต่าง ๆ ตามที่ต้องการ ตัวฟันมีความแข็งแรงสูง เพราะทำจากโลหะผสมกับเพชรสังเคราะห์คุณภาพสูง ตัวฟันเพชรมีหลายขนาดและหลายเกรด เช่นเดียวกับกระบอกเจาะ ดังนั้น การเลือกใช้ฟันเพชรจึงต้องดูความเหมาะสมของกระบอกเจาะร่วมด้วยนั่นเอง ซึ่งการคอริ่งคอนกรีต จะเกิดฝุ่นละอองน้อยค่อนข้างน้อย เพราะระหว่างเจาะจะมีการใช้น้ำเป็นส่วนประกอบ ด้วยเหตุผลนี้ทำให้เสียงระหว่างเจาะและแรงสั่นสะเทือนลดลงตามไปด้วย จึงเหมาะกับทั้งพื้นทั่วไป และผนังต่างๆ ซึ่งหลาย ๆ คนคงเกิดข้อสงสัยว่าแล้วพื้นที่มีการเคลือบผิวนั้นจะสามารถทำการคอริ่งได้หรือไม่ ทรัพย์วลินจึงจะชวนไปไขข้อสงสัยพร้อมกันในบทความนี้

ทำไมต้องคอริ่งคอนกรีต

คอริ่งคอนกรีต ถือว่าเป็นวิธีการเจาะรูงานก่อสร้างแบบมาตรฐานที่ได้รับความนิยมในวงการวิศวกรรมหรือวงการก่อสร้างทั่วโลก เนื่องจากเป็นเจาะรูอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีประกายไฟหรือการสั่นสะเทือนจึงใช้งานได้อย่างปลอดภัยกว่าอุปกรณ์ประเภทอื่น ๆ การคอริ่งคอนกรีตนั้นคือการตัดชนิดหนึ่งนั่นเอง แต่จะตัดในลักษณะหมุนเป็นวงกลม ด้วยกระบอกเจาะฟันเพชรสามารถเจาะผ่านคอนกรีตหนาและผ่านเหล็กได้อย่างง่ายขนาดรูเจาะสามารถเจาะได้ตั้งแต่ 20 mm.- 400 mm. หรือมากกว่านั้นสามารถเจาะได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ลักษณะผลงานของการคอริ่งคอนกรีตนั้น จะมีลักษณะเป็นรูกลมเรียบสวยงามได้ตามขนาดที่ต้องการ ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานอย่างมาก ไม่เกิดแรงสั่นสะเทือน ทำให้โครงสร้างไม่ได้รับความเสียหาย และไม่เกิดแรงสั่นสะเทือนรบกวนบริเวณอื่นๆ

ลักษณะของงานที่เหมาะกับการคอริ่งคอนกรีต

• งานเดินระบบต่างๆในอาคาร
มักนิยมนำการคอริ่งคอนกรีตไปใช้กับงานเดินระบบต่างๆ เช่น การเจาะเพื่อเดินท่อในระบบประปา ระบบสุขาภิบาล การเจาะเพื่อเดินท่อในระบบปรับอากาศ หรือเจาะเพื่อเดินสายไฟฟ้าหรือระบบไฟฟ้า รวมไปถึงระบบดับเพลิง ผ่านพื้น-ผนัง อาคารที่ไม่ได้วางท่อSleeveหรือมีการเดินท่อเพิ่มเติมภายหลัง หรือแม้แต่งาน Renovate ต่างๆก็จะต้องมีการคอริ่งคอนกรีตพิ่มเพื่อให้สามารถเดินระบบต่างๆได้ เนื่องจากการคอริ่งคอนกรีตนั้นจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นผิวผนังส่วนอื่นๆนั่นเอง ซึ่งไม่ว่าจะเป็นผนังหรือพื้นที่จะต้องทำการคอริ่งคอนกรีตนั้น ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพื้นผิวที่มีการเคลือบผิว จึงสามารถมั่นใจได้ว่า แม้จะเป็นพื้นที่มีการเคลือบผิวก็สามารถทำการคอริ่งคอนกรีตได้นั่นเอง

• ใช้ในงานเปิดช่องพื้น-ผนัง
นำการคอริ่งคอนกรีต มาประยุกต์ใช้ในงานเจาะช่องประตูหรือขยายช่องประตู หน้าต่าง ภายในบ้านได้ หรือแม้แต่ใช้ในงานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายนอก งานตกแต่งภายในอาคาร งานเจาะพื้น ผนังคอนกรีต แกรนิต หินอ่อน เพื่อความสวยงาม ซึ่งแน่นอนว่าพื้นผิวเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นพื้นผิวที่มีการเคลือบผิวทั้งสิ้น แต่ยังคงสามารถนำวิธีการการคอริ่งคอนกรีตมาใช้ได้นั่นเอง

• งานเจาะทดสอบคอนกรีต
โดยปกติแล้วนอกเหนือจากรู (รูที่เกิดจากการคอริ่งคอนกรีต) ที่เราต้องการแล้ว ในบางงาน เช่น งานเจาะทดสอบอาจจำเป็นต้องนำแท่งคอนกรีต หรือแท่งวัสดุที่เราเจาะออก ใช้ในการทดสอบความแข็งแรงของผลึกคอนกรีต และทดสอบโดยการกดอัดลูกปูนที่ได้เพื่อหาค่าความแข็งแรง ซึ่งการคอริ่งคอนกรีตนี้ก็จะช่วยให้สามารถนำแท่งคอนกรีตไปทดสอบได้โดยไม่กระทบกับโครงสร้างจุดอื่นนั่นเอง

• ใช้ในงานเจาะฝังพุกเคมี ( Chemical Bolt)
การคอริ่งคอนกรีตนั้นถูกนิยมนำไปใช้กับการเจาะฝังพุกเคมี , ฝังสตัท , เสียบเหล็ก ในการเจาะรูขนาดเล็ก ๆ ซึ่งอาจเล็กมากถึง 12mm, 14mm, 20mm, 25mm, 30 – 75mm. เป็นต้น ซึ่งนิยมใช้การคอริ่งคอนกรีตเนื่องจากตําแหน่งที่เสียบพุกหรือสตัทนั้น บางกรณีติดเหล็กในคอนกรีต และไม่สามารถขยับตําแหน่งได้ จึงต้องใช้การคอริ่งคอนกรีตช่วยเพื่อให้ได้ความลึก ตามระยะกําหนดของปริมาณนํ้ายาเคมีที่ใส่หรือฉีดเข้าไป รวมไปถึง การเจาะหรือการคอริ่งคอนกรีตเพื่อวางระบบจ่ายน้ำยาต่างๆ และงานวางเหยื่อล่อ โดยส่วนมากการคอริ่งลักษณะนี้จะถูกนําไปใช้ในงานติดตั้งฐานเครื่องจักร ติดตั้งเหล็กโครงสร้างของอาคาร เป็นต้น

• ใช้ในงานเจาะสำรวจ
ในเชิงของงานธรณีวิทยา หิน แร่ ฯ ก็ได้มีการประยุกต์นำการคอริ่งคอนกรีตเข้ามาใช้เพื่อช่วยในการเก็บตัวอย่างแร่ หิน หรือวัสดุแข็งอื่นๆ เช่น งานเจาะระเบิดหิน เพื่อเอาแท่งตัวอย่างวัสดุไปตรวจสอบหรือเข้า Lab ต่อไป

จากข้างต้นจะเห็นได้ว่า การคอริ่งคอนกรีตสามารถนำไปใช้ได้ในงานลักษณะที่หลากหลายทั้งงานโยธา งานภายนอกอาคาร และงานภายในอาคาร ซึ่งแม้ว่าพื้นผิวนั้นจะมีการเคลือบผิวมาแล้วก็ยังสามารถใช้วิธีการคอริ่งคอนกรีตได้ แต่แน่นอนว่าในแต่ละงาน ก็จะต้องมีการเลือกขนาดของกระบอกเจาะและฟัน อย่างเหมาะสม เพื่อให้ไม่เกิดผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ตามมาได้ แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือการเลือกทีมงานวิศวกรและทีมช่างผู้มากประสบการณ์มาช่วยทำการคอริ่งคอนกรีต หรือ Renovate ต่าง ๆ เพื่อให้การคอริ่งคอนกรีตนั้นถูกวิธี และไม่กระทบกับโครงสร้าง หรือกระทบน้อยที่สุด รวมถึงพื้นผิวบริเวณใกล้เคียง

บริษัท ทรัพย์วลิน จำกัด บริการ เครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีต สแกนพื้นคอนกรีต ของ HILTI รุ่น PS 1000 ซึ่งมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพกว่ารุ่นที่ผ่านมา สามารถสแกนหาแนวเหล็ก ตำแหน่งแนวลวดสลิง Post-tension ท่อประปา ท่อไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่าน และสามารถอ่านความลึกของวัตถุได้ มีความสามารถสแกนได้ลึก 30 cm โดยสามารถแสดงผลได้ทั้งรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ วิเคราะห์ผลสแกนเข้าใจง่าย เห็นตำแหน่งวัตถุเรียงกันชัดเจน โดยสามารถประมวลผลหลังจากสแกนแล้วที่หน้างานได้เลย นอกจากนั้นยังมีบริการด้านที่เกี่ยวกับคอนกรีตในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รับตัดคอนกรีต งาน Coring รับเจาะคอนกรีต (coring concrete) คอริ่งคอนกรีต งานฝังพุกเคมีทุกชนิดด้วยน้ำยา RE-500 V3 หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ รับรื้อถอนอาคาร ในราคาที่เป็นธรรม

ยินดีให้บริการทั่วประเทศด้วยทีมงานวิศวกรที่ มีความรู้ความสามารถเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน และบริการ ให้คำปรึกษาฟรีเพื่อให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงานและเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

ติดต่อสอบถาม งาน Coring ได้ที่

แชร์โพสต์

พื้นที่มีการเคลือบผิวสามารถคอริ่งคอนกรีตได้หรือไม่