Call Us : 086-3696475
เครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีต

เครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีต เหมาะสำหรับงานรูปแบบไหน

ชวนรู้จัก เครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีต
คืออะไร ลักษณะของเครื่องเป็นอย่างไร

หากพูดถึงเรื่องของการก่อสร้าง เชื่อว่าทุกคนต้องทราบกันดีว่าวัสดุที่สำคัญอย่างยิ่งในการก่อสร้าง คือ คอนกรีต หรือจะเรียกได้ว่า คอนกรีตนั้นเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้างเลยก็ว่าได้ เพราะด้วยความแข็งแรงทนทาน และขั้นตอนในการก่อสร้าง หรือ การขึ้นโครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด ก็จะมีเหล็กเส้นหรือวัสดุอื่นๆที่ถูกประกอบขึ้นจากนั้นจะโบกปูหรือเทคอนกรีตทับลงไปเพื่อให้โครงสร้างของการปลูกสร้างนั้นแข็งแรงคงทน และ สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างด้วยคอนกรีตก็อาจพบปัญหาที่ตามมาได้เช่นกันตัวอย่างเช่น การติดตั้งฐานรากหรือองค์ประกอบเหล็กต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นอันตรายหากไม่สามารถติดตามและควบคุมการติดตั้งให้ถูกต้อง ดังนั้นการใช้ เครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีต จึงเป็นทางเลือกที่ดี เพราะเครื่องสแกนคอนกรีตจะช่วยลดความเสี่ยงในกระบวนการก่อสร้าง หรือ กระบวนการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนได้เป็นอย่างดี วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ เครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีต ว่าเหมาะสำหรับงานรูปแบบไหน มาเริ่มกันเลย

เครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีต


เครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีต คืออะไร

เครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีต เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาก โดยเป็นเครื่องมีที่ถูกออกแบบมาเพื่อค้นหาและตรวจจับส่วนประกอบของเหล็กที่ถูกซ่อนตัวอยู่ในคอนกรีต โดย เครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีต จะทำหน้าที่สแกนผ่านความถี่ของคลื่นเรดาร์ เพื่อช่วยค้นหาเหล็กที่ซ่อนตัวอยู่ในคอนกรีต อีกทั้ง เครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีต มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อ ซึ่ง เครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีต ในรุ่นที่มีการพัฒนาระบบให้มีความทันสมัยมากขึ้น นั้นสามารถวัดค่าความลึก หรือ ระยะของเหล็กที่ซ่อนตัวอยู่ในคอนกรีตได้

ลักษณะของเครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีต

เครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีตมีขนาดเล็กและเบามาก ทำให้สามารถพกพาและใช้งานได้สะดวกไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าในการทำงาน สามารถนำเครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีต เข้าใช้งานได้ในทุกพื้นที่แม้ว่า พื้นที่นั้นๆจะมีขนาดเล็กหรือมีพื้นจำกัดก็ตาม ในส่วนของการแสดงผลโดยส่วนใหญ่เครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีตมักจะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถดูผลลัพธ์และข้อมูลต่างๆ ที่อ่านได้อย่างง่ายตามเวลาที่ต้องการ เครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีตสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เครื่องอ่านผลสแกน หรือ คอมพิวเตอร์ เพื่อแสดงผลลัพธ์และออกรายงานผลการสแกนได้

เครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีต เหมาะสำหรับงานรูปแบบไหน

  1. งานก่อสร้างอาคาร 
    ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างอาคารชั้นสูง บ้านเรือน หรืออาคารที่มีความซับซ้อน เครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีตช่วยให้ผู้รับเหมาสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความปลอดภัยของเหล็กในส่วนต่าง ๆ ของอาคารได้ ตัวอย่างเช่น ต้องการทุบรื้อแก้ไข บางส่วนของการก่อสร้าง ก็ทำงานรื้อถอนต้องใช้ เครื่องสแกนคอนกรีต มาตรวจเช็คดูก่อนว่า บริเวณนั้น มีวัตถุ หรือ มีเหล็กที่เป็นโครงสร้างอาคารซ่อนอยู่หรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่าบริเวณนั้นสามารถแก้ไข้รื้อถอนได้ แต่หากตรวจพบวัตถุหรือเหล็กในคอนกรีต ทางผู้รับเหมาหรือวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างจะต้องวางแผนในการปรับปรุงต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้าเหล็กที่ซ่อนอยู่ในคอนกรีต เป็นต้น 

  2. งาน Coring บนระบบพื้น Post-Tension
    เป็นการใช้เครื่อง Coring ในการเจาะพื้นคอนกรีตสำหรับงานเดินท่อประปา ท่อไฟฟ้า ท่อแอร์ ผ่านพื้น-ผนัง อาคารที่ไม่ได้วาง Slip หรือมีการเดินท่อเพิ่มเติมภายหลัง เช่น งาน Renovate ก็จะต้องมีการเจาะเพิ่มเพื่อให้สามารถเดินระบบต่างๆได้ และเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อพื้นผิวผนังส่วนอื่นๆหรือต่อโครงสร้างของอาคาร เพราะการเจาะพื้นคอนกรีตที่อาจ  ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างได้ และในพื้น Post-Tension จะมีแนวสลิงที่ยึดโครงสร้าง  อาคารกับพื้น จึงต้องใช้เครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีต มาตรวจหาแนวสลิงก่อนการ Coring และ หลีกเลี่ยงตำแหน่งที่แนวสลิงพาดผ่านเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อโครงสร้างอาคาร ดังนั้น งาน Coring บนระบบพื้น Post-Tension ต้องมีการตรวจสอบ โดย เครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีต ก่อนเริ่มทำการเจาะเท่านั้น

และทั้งหมดนี้ก็คือ รูปแบบงานที่เหมาะสำหรับการใช้เครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีต เพราะความสำคัญหลักๆของการใช้เครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีต ก็เพื่อความปลอดภัย สำหรับการก่อสร้างอย่างไรก็ตาม การเลือกใช้เครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีตควรพิจารณาให้ถูกต้องและมีผู้เชี่ยวชาญในการใช้งานเครื่องมือนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและตรงกับเป้าหมายของงานก่อสร้าง 

 

บริษัท ทรัพย์วลิน จำกัด บริการ เครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีต สแกนพื้นคอนกรีต ของ HILTI รุ่น PS 1000 ซึ่งมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพกว่ารุ่นที่ผ่านมา สามารถสแกนหาแนวเหล็ก ตำแหน่งแนวลวดสลิง Post-tension ท่อประปา ท่อไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่าน และสามารถอ่านความลึกของวัตถุได้ มีความสามารถสแกนได้ลึก 30 cm โดยสามารถแสดงผลได้ทั้งรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ วิเคราะห์ผลสแกนเข้าใจง่าย เห็นตำแหน่งวัตถุเรียงกันชัดเจน โดยสามารถประมวลผลหลังจากสแกนแล้วที่หน้างานได้เลย นอกจากนั้นยังมีบริการด้านที่เกี่ยวกับคอนกรีตในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รับตัดคอนกรีต รับเจาะคอนกรีต (coring concrete) งานฝังพุกเคมีทุกชนิดด้วยน้ำยา RE-500 V3 หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ รับรื้อถอนอาคาร ในราคาที่เป็นธรรม 

ยินดีให้บริการทั่วประเทศด้วยทีมงานวิศวกรที่ มีความรู้ความสามารถเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน และบริการ ให้คำปรึกษาฟรีเพื่อให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงานและเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

ติดต่อสอบถามได้ที่

แชร์โพสต์