Call Us : 086-3696475

มาตรฐานความปลอดภัยของงานรับทุบตึกรื้อถอน

รับทุบตึกรื้อถอน

ข้อควรรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยเมื่อต้องใช้บริการรับทุบตึกรื้อถอน

ปัญหาอาคารสูง ตึกถล่ม ในระหว่างการรื้อถอน ที่ปรากฏเป็นข่าวให้เห็นกันบ่อย ๆ เพราะเจ้าของตึกหรืออาคาร นิยมใช้บริการผู้รับเหมาก่อสร้างที่รับทุบตึกรื้อถอนอาคาร หรือตึกสูง  ซึ่งส่วนใหญ่ผู้รับเหมาที่รับทุบตึกรื้อถอน ไม่มีความรู้ ไม่มีมาตรฐาน ขาดประสบการณ์ และไม่มีเทคโนโลยีในการรื้อถอนอาคาร จนนำมาซึ่งปัญหาคดีความและการฟ้องร้องจากหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบดูแลเมื่อเกิดเหตุตึกหรืออาคารถล่ม หรือเกิดปัญหาร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยข้างเคียง การใช้บริการรับทุบตึกรื้อถอน อาคารชุดและตึกสูงกับผู้รับเหมา กลายเป็นปัญหาที่ทำให้เจ้าของตึกหรืออาคารต้องกังวลกับปัญหาที่จะตามมาโดยความกังวลของเจ้าของตึกที่พบมากที่สุด คือ ความกังวลต่อความปลอดภัยในการทุบและรื้อถอน  

ความกังวลด้านความปลอดภัยจากการใช้บริการรับทุบตึกรื้อถอน ตึกหรืออาคาร ในระหว่างการรื้อถอนของเจ้าของตึกหรืออาคารนั้น โดยมากจะกังวลเกี่ยวกับการรักษาเสถียรภาพของโครงสร้าง เพราะหากเกิดโครงสร้างถล่มและเกิดความเสียหาย บาดเจ็บ ล้มตาย รวมถึงก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้อยู่อาศัยข้างเคียง มีโอกาสเกิดขึ้นสูงหากผู้รับทุบตึกรื้อถอน ไม่มีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน หรือมาตรการดูแลด้านความปลอดภัยในระหว่างการรื้อถอน เพราะการรื้อถอน เป็นงานที่ซับซ้อน ซึ่งต้องมีการวางแผนและดำเนินการอย่างรอบคอบ  

12 มาตรการควบคุมความปลอดภัยในงานรับทุบตึกรื้อถอน   

และเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของผู้ปฎิบัติงาน ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง และ สภาพแวดล้อม กระบวนการหรือมาตรการด้านความปลอดภัยจึงจำเป็นอย่างมาก ดังนั้นเมื่อต้องใช้บริการผู้ให้บริการรับทุบตึกรื้อถอน สิ่งหนึ่งที่ผุู้ใช้บริการต้องศึกษาและต้องรู้ คือ ผู้ให้บริการรับทุบตึกรื้อถอน มีความรู้ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการรื้อโครงสร้าง การกำจัดเศษซาก และการจัดการวัสดุอันตราย และที่สำคัญคือ มีมาตรการและมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทุบและรื้อถอน ซึ่งผู้ให้บริการรับทุบตึกรื้อถอนควรมี 12 มาตรการควบคุมความปลอดภัย ประกอบด้วย 

 • มาตรการฝึกอบรม ทีมงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับทุบตึกรื้อถอน ทั้งก่อนและระหว่างการปฏิบัติงาน บนระบบและมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน การฝึกอบรมในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือป้องกัน อบรมแผนการรื้อถอน ลำดับการปฏิบัติงาน และแผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน

   

 • มาตรการกำหนดและจัดโซนพื้นที่หวงห้าม ในการทุบตึกและรื้อถอนนั้น ผู้ให้บริการรับทุบตึกรื้อถอน ถือต้องมีมาตรการดูแลพื้นที่อันตรายและกำหนดพื้นที่หวงห้าม ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญในการปฏิบัติงานที่เป็นอันตราย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุกับผู้อยู่อาศัยด้านข้าง หรือผู้สัญจรผ่านทาง ซึ่งจะต้องมีการแบ่งแยกเขตเฝ้าระวัง และทางสัญจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ผ่านทาง โดยจัดวางเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และสร้างเขตกันชนบริเวณรอบๆ พื้นที่รื้อถอน

   

 • มาตรการกำกับดูแลและตรวจสอบความปลอดภัย โดยผู้ให้บริการรับทุบตึกรื้อถอนตึกหรืออาคารจะต้องดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิ หรือได้รับอนุญาต ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาทางด้านเทคนิค

   

 • มาตรการเพิ่มความปลอดภัยในการรื้อถอนด้วย เทคโนโลยีในการรับทุบตึกรื้อถอน ซึ่งเป็นการเพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้สูงขึ้น เพราะการใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีในการรื้อถอนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการทุบ และรื้อถอน เช่น การรื้อถอนอาคารหรือโครงสร้าง สามารถติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเข้ากับโครงสร้างที่อยู่ติดกันเพื่อรองรับโครงสร้างทรุดตัว หรือป้องกันการถล่มของโครงสร้างได้

   

 • มาตรการดูแลทำความสะอาด ในระหว่างงานรับทุบตึกรื้อถอน เพื่อให้สภาพแวดล้อมปลอดภัยมากที่สุด เช่น การกำจัดเศษซากวัสดุ อิฐ ปูน และเหล็ก เนื่องจากเป็นขยะที่พบได้บ่อยที่สุดในการทุบตึก และรื้อถอนอาคารบ้านเรือนต่างๆ โดยการดูแลความสะอาดจะช่วยป้องกันไม่ให้พื้นหรือผนังที่ไม่พึงประสงค์พังทลายลงมาก่อนถึงขั้นตอนที่กำหนด

   

 • มาตรการช่วยเพิ่มวิสัยทัศน์และถ่ายเทอากาศในไซต์งาน โดยเจ้าของตึกหรือผู้ให้บริการรับทุบตึกรื้อถอน จะต้องจัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศอย่างเพียงพอ เพราะหากขาดแสงสว่างหรืออากาศ จะเพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายจากการสะดุดล้ม รวมไปถึงอันตรายจากการตกหล่นของวัสดุที่เกี่ยวข้องกับงานรื้อถอน ดังนั้นนอกจากแสงธรรมชาติแล้ว ในไซต์งานรื้อถอนจะต้องจัดให้มีแสงประดิษฐ์ภายในไซต์งานด้วย

   

 • มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่และพนักงานที่รับทุบตึกรื้อถอนอาคาร โดยการกำหนดข้อบังคับให้มีการสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย ถุงมือ แว่นตา รองเท้าบูท เข็มขัดนิรภัย และหน้ากากช่วยหายใจ จะต้องจัดเตรียมโดยเจ้าของให้กับคนงานทุกคนที่กำลังจะมีส่วนร่วมในงานรื้อถอน

   

 • มาตรการเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉินในการทุบตึก และรื้อถอนอาคาร โดยผู้ให้บริการรับทุบตึกรื้อถอน จะต้องมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉิน เช่น ม้วนสายยางดับเพลิง ถังดับเพลิง กล่องปฐมพยาบาล และอื่น ๆ ควรจัดให้มีไว้ให้คนงานเข้าถึงได้อย่างสะดวก

   

 • มาตรการการดูแลควบคุมการเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ในระหว่างการทุบตึก รื้อถอนอาคาร ซึ่งผู้ให้บริการรับทุบตึกรื้อถอน ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก เนื่องจากการดำเนินการรื้อถอนเกี่ยวข้องกับอันตรายจากมลภาวะทางเสียงและฝุ่นที่มีความเข้มข้นสูง ควรมีการดูแลอย่างใด เพื่อป้องกันปัญหาการร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากการรื้อถอนอาคาร ด้วย

   

 • มาตรการดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด โดยผู้ให้บริการรับทุบตึกรื้อถอน จะต้องมีการกำหนดกฎและข้อบังคับ ในระหว่างการดำเนินการรื้อถอน และการควบคุมให้เกิดการดำเนินการตามกฎและข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และผู้ให้บริการรับทุบตึกรื้อถอน ยังต้องรับผิดชอบต่อเจ้าของอาคาร หรือผู้รับเหมาในการปกป้องความเสียหายทุกชนิดที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพของผู้คน และทรัพย์สินในระหว่างการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย ในการรื้อถอน ยังคงเป็นสิ่งสำคัญ

   

 • มาตรการความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอกไซต์ งานการติดตั้งสัญญาณเตือยอันตราย เช่น ติดป้ายในจุดอันตราย หรือสายบริการทั้งหมด เช่น สายไฟฟ้า แก๊ส ไอน้ำ ท่อระบายน้ำ ฯลฯ ซึ่งต้องมีป้ายห้าม หรือเตือนอันตรายไว้ ซึ่งควรมีการติดป้ายที่ชัดเจนทั้งภายในและภายนอกอาคารก่อนรับทุบตึกรื้อถอน และระหว่างขั้นตอนการรื้อถอน

   

 • มาตรการดูแลความปลอดภัยในงานรับทุบตึกรื้อถอน ซึ่งเกิดอันตรายจากไฟไหม้เกี่ยวข้องกับงานที่ใช้ความร้อนสูงในการตัดหรือเชื่อม ซึ่งก่อให้เกิดประกายไฟ เปลวไฟ หรือความร้อน แผนอัคคีภัยต้องได้มีการกำหนดข้อปฏิบัติให้ทันสมัยเหมาะสมกับงานรื้อถอนที่ทำอยู่ เนื่องจากเส้นทางหลบหนีและจุดดับเพลิงอาจแตกต่างกันตามเวลาของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ระบบสัญญาณเตือนภัยต้องได้รับการติดตั้ง ฝึกอบรม และรักษาความปลอดภัย

   

6 ศักยภาพสำคัญที่ผู้ให้บริการรับทุบตึกรื้อถอนควรมี

นอกจากมาตรการดูแลด้านความปลอดภัยในช่วงก่อนการรื้อถือ และระหว่างการรื้อถอนแล้ว ในการเลือกใช้บริการผู้ให้บริการรับทุบตึกรื้อถอนอาคาร และตึกสูง ผู้ใช้บริการควรพิจารณาคุณสมบัติและศักยภาพของผู้ให้บริการรับทุบตึกรื้อถอนใน 6 ด้าน ประกอบด้วย  

 1. ต้องมีศักยภาพในการประเมินและการวางแผนความเสี่ยงของผู้ให้บริการรับทุบตึกรื้อถอน เนื่องจากก่อนเริ่มการรื้อถอนอาคาร หรือทุบตึกต่างๆ ผู้ให้บริการจะต้องมีการประเมินความเสี่ยง และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการรื้อถอน เช่น โครงสร้างที่ไม่เสถียร วัสดุอันตราย และระบบสาธารณูปโภคในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งจะต้องมีการวางแผนการรื้อถอน  และ สรุปลำดับการปฏิบัติงาน ขั้นตอนด้านความปลอดภัย และระเบียบปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน และมีการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติ

   

 2. ต้องมีศักยภาพในการตรวจสอบโครงสร้าง เพราะโครงสร้างอาคารหรือตึก มีผลต่อความปลอดภัย และการกำหนดขั้นตอนการรื้อถอน เนื่องจาก การรักษาเสถียรภาพของโครงสร้างที่ชำรุด หรือเสียหาย จึงมีผลต่อความเสี่ยงต่อคนงานและพื้นที่โดยรอบ ดังนั้นก่อนการรับทุบตึกรื้อถอน ควรทำการวิเคราะห์โครงสร้างอย่างครอบคลุมเพื่อกำหนดวิธีการรื้อถอนอาคารและเทคนิคต่างๆ ที่ปลอดภัยที่สุด

   

 3. มีศักยภาพในการจัดการวัสดุอันตราย เพราะในการให้บริการรับทุบตึกรื้อถอน อาคารเก่าหลายๆ แห่ง จะมีวัสดุอันตราย อยู่ในโครงสร้าง ผนัง และพื้นของอาคาร เช่น แร่ใยหิน ตะกั่ว และ PCB การระบุ และการจัดการสารอันตรายได้อย่างเหมาะสมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของพนักงานและการปกป้องสิ่งแวดล้อม

   

 4. ศักยภาพในการควบคุมฝุ่นและคุณภาพอากาศ ในการรับงานรับทุบตึกรื้อถอน ผู้ให้บริการต้องมีมาตรการเครื่องมือ และทีมงานช่วยในการควบคุมฝุ่นจำนวนมาก ที่เกิดจากการทุบ รื้อถอน โครงสร้างอาคาร ผนัง และพื้นอาคาร ซึ่งจะก่อให้เกิดฝุ่นและส่งผลเสียต่อคุณภาพอากาศและก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพแก่คนงานและชุมชนใกล้เคียง ดังนั้นผู้ให้บริการรับทุบตึกรื้อถอน ควรมีศักยภาพในการควบคุมฝุ่นที่มีประสิทธิผลด้วย

   

 5. มีศักยภาพในการจัดการเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน โดยผู้ให้บริการรับทุบตึกรื้อถอน  เพราะในกระบวนการรื้อถอนอาจทำให้เกิดเสียงดังและการสั่นสะเทือนที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ ดังนั้นการจัดการกับเสียงและการสั่นสะเทือนจึงมีความจำเป็นอย่างมากในการรื้อถอนอาคารและตึกสูง นอกจากนี้แรงสั่นสะเทือนยังอาจสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างอาคารในบริเวณใกล้เคียงได้ด้วย และเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว จึงจำเป็นที่ผู้ให้บริการรับทุบตึกรื้อถอน ต้องมีมาตรการควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือน 

 

ในการรับทุบตึกรื้อถอนอาคารอย่างปลอดภัยจะต้องใช้การวางแผนที่พิถีพิถัน การประเมินความเสี่ยงอย่างเข้มงวด และการใช้มาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสม และยังต้องรักษาเสถียรภาพของโครงสร้าง การจัดการวัสดุอันตราย การควบคุมฝุ่นและคุณภาพอากาศ การจัดการเสียงและการสั่นสะเทือน และการจัดการของเสีย ซึ่งถือเป็นข้อสำคัญที่ต้องมีมาตรการในการจัดการ ดังนั้น ในการรื้อถอน และทุบตึกอาคารจึงจำเป็นที่จะต้องเลือกใช้บริการผู้ให้บริการรับทุบตึกรื้อถอน ที่มีศักยภาพประสบการณ์มาตรฐานและมาตรการด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 

หากคุณกำลังพิจารณาเลือกใช้บริการทุบตึก รื้อถอนอาคาร “ทรัพย์วลิน” คือผู้ให้บริการ รับทุบตึกรื้อถอน รับเจาะคอนกรีต งาน Coring เพื่อเปิดช่องทั้งพื้นและผนังคอนกรีต รับตัดคอนกรีต ทุกรูปแบบ รับเจาะเสียบเหล็ก ด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย สำหรับงานคอนกรีตทุกชนิด และให้บริการทั่วประเทศ โดยทีมงานวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถให้คำปรึกษาฟรี! สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่

ติดต่อสอบถาม ปรึกษาได้ที่

แชร์โพสต์

มาตรฐานความปลอดภัยของงานรับทุบตึกรื้อถอน