Call Us : 086-3696475

ปัญหาที่พบบ่อยของการจ้างบริษัทรับทุบตึกรื้อถอน

รับทุบตึกรื้อถอน

ปัญหาที่พบบ่อยของการจ้างบริษัทรับทุบตึกรื้อถอน

ผู้จ้างงานที่ทำงานร่วมกับบริษัทรับทุบตึกรื้อถอนที่ไม่ได้มาตรฐานหรือขาดประสบการณ์ จึงมักเจอกับปัญหาได้บ่อยครั้ง

บ้านเรือนอาคารที่มีสภาพทรุดโทรม โครงสร้างผุพังไม่ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งแม้แต่การรีโนเวทบ้านหรืออาคารดังกล่าวก็ไม่คุ้มค่าเท่ากับการทุบตึกรื้อถอน เจ้าของพื้นที่ที่มีสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวจึงมักที่จะทำการทุบตึกรื้อถอน ด้วยการจ้างบริษัทรับทุบตึกรื้อถอนมาทำลายบ้านหรืออาคารดังกล่าว เพื่อที่เจ้าของพื้นที่จะได้ปรับพื้นที่ให้สามารถใช้งานได้ตามที่ต้องการได้ ซึ่งการรับทุบตึกรื้อถอนของบริษัทรับทุบตึกรื้อถอนไม่ได้มีเพียงหน้าที่แค่ทุบตึกรื้อถอนเท่านั้น แต่บริษัทรับทุบตึกรื้อถอนต้องดูแลตั้งแต่การวิเคราะห์อาคาร การขออนุญาตในการรื้อถอน ความปลอดภัยในการรื้อถอน จนกระทั่งการนำเศษซากจากการรื้อถอนออกจากพื้นที่ซึ่งกระบวนการทั้งหมดเป็นการดูแลของบริษัทรับทุบตึกรื้อถอน ด้วยการทุบตึกรื้อถอนมีรายละเอียดและหลากหลายขั้นตอน ผู้จ้างงานที่ทำงานร่วมกับบริษัทรับทุบตึกรื้อถอนที่ไม่ได้มาตรฐานหรือขาดประสบการณ์ จึงมักเจอกับปัญหาซึ่งเป็นปัญหาที่มักพบได้บ่อยครั้งในการทุบตึกรื้อถอนที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทุบตึกรื้อถอนและการใช้งานพื้นที่ดังกล่าวในอนาคตของผู้จ้างงาน

ปัญหาที่มักพบได้บ่อยในการจ้างบริษัทรับทุบตึกรื้อถอน

1.ไม่มีความปลอดภัย เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยกับบริษัทรับทุบตึกรื้อถอนที่ไม่ได้มาตรฐานหรือขาดประสบการณ์ เนื่องจากบริษัทที่รับทุบตึกรื้อถอนเหล่านี้มักมองข้ามความปลอดภัย หรือมีความประมาทจึงทำให้เกิดความเสียหายที่ไม่คาดคิดได้ ซึ่งการทุบตึกรื้อถอนมักมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายได้สูงทั้งต่อบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ บุคคลภายนอก สถานที่รอบข้าง รวมไปถึงสภาพแวดล้อม เพราะในการทุบตึกรื้อถอนจะมีการใช้เครื่องจักรเข้าไปในพื้นที่ ซึ่งก่อให้เกิดเสียงดังซึ่งเป็นการรบกวนต่อผู้ที่อยู่บริเวณโดยรอบกลายเป็นมลพิษทางเสียง มีการสั่นสะเทือนจากการทุบหรือรื้อถอนที่ทำให้เกิดความรำคาญและมีเศษซากอาคารที่สามารถร่วงหล่นซึ่งมีโอกาสที่จะโดนบุคลากรหรือบุคคลภายนอกทำให้เกิดอันตรายได้ นอกจากนั้นยังมีฝุ่นละอองที่สามารถแพร่กระจายปกคลุมพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงทำให้เกิดความสกปรกก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และยังเป็นต้นเหตุของโรคระบบทางเดินหายใจอีกด้วย ดังนั้น บริษัทรับทุบตึกรื้อถอนที่มีมาตรฐานจึงต้องจัดทำอุปกรณ์ป้องกันเศษซากและฝุ่นละอองที่มีมาตรฐาน รวมไปถึงต้องหาอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมสำหรับบุคลากรและการจัดทำป้ายเตือนต่าง ๆ เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้น

2.การทำงานที่ไม่เป็นระบบ บริษัทรับทุบตึกรื้อถอนที่ทำงานไม่เป็นระบบจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการทำงานรวมไปถึงทำให้การทุบตึกรื้อถอนล่าช้ากว่าที่กำหนด ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากประสบการณ์ที่น้อยในการรับทุบตึกรื้อถอน เนื่องจากการทุบตึกรื้อถอนต้องมีการวางแผนการทำงานอย่างละเอียดรอบคอบ มีการทำงานเป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ซึ่งการรับทุบตึกรื้อถอนนอกจากต้องทำงานกับบุคลากรที่ต้องทุบตึกรื้อถอนและเครื่องจักรแล้ว ยังต้องมีการติดต่อกับบุคคลภายนอก เช่น ติดต่อกับหน่วยงานราชการ, ติดต่อกับเพื่อนบ้านเพื่อขออนุญาตทุบตึกรื้อถอนในกรณีที่ระยะห่างระหว่างบ้านหรืออาคารน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งยังต้องลำดับขั้นตอนในการทุบตึกรื้อถอนอย่างถูกต้อง เช่น เก็บสิ่งของและเฟอร์นิเจอร์ออกจากตัวอาคารหากมี, ตัดน้ำตัดไฟของอาคารและบริเวณโดยรอบ, การทุบตึกรื้อถอนต้องเริ่มจากชั้นบนล่าง, ต้องรื้อสายไฟออกก่อนการทุบตึกรื้อถอน เป็นต้น หากผู้จ้างงานพบกับบริษัทรับทุบตึกรื้อถอนที่ไร้ระบบหรือขาดประสบการณ์จะทำให้เสียทั้งเงินและเวลาเป็นอย่างมาก

3.การทิ้งงานทุบตึกรื้อถอน บ่อยครั้งที่ได้ยินข่าวการละทิ้งงานทุบตึกรื้อถอนจากบริษัทรับทุบตึกรื้อถอนซึ่งมักสร้างความเสียหายให้กับผู้จ้างงานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการ สูญเสียด้านเวลาและโอกาสในการใช้พื้นที่สร้างประโยชน์ ดังนั้นการที่ผู้จ้างงานจะเลือกบริษัทรับทุบตึกรื้อถอนจึงควรทำการศึกษาข้อมูลบริษัทนั้น ๆ ทั้งประสบการณ์ในการรับทุบตึกรื้อถอน, ผลงานรับทุบตึกรื้อถอน, อุปกรณ์และเครื่องมือในการรับทุบตึกรื้อถอน และใบประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและผู้ตรวจสอบอาคาร ที่จะเป็นการรับรองถึงความน่าเชื่อถือของบริษัทรับทุบตึกรื้อถอนและเพื่อเป็นข้อมูลช่วยประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้จ้างงานได้อีกด้วย

4.ความไม่เรียบร้อยในการทำงาน แน่นอนว่าการทุบตึกรื้อถอนบ้านเรือนหรืออาคารย่อมต้องมีทั้งเศษปูน เศษเหล็ก เศษไม้ รวมไปถึงฝุ่นละอองและเศษซากต่าง ๆ มากมายที่เหลือจากการทุบตึกรื้อถอน บริษัทรับทุบตึกรื้อถอนมีหน้าที่ในการป้องกันและกำจัดเศษซากรวมไปถึงฝุ่นละอองให้มีความเรียบร้อย หากบริษัทรับทุบตึกรื้อถอนไม่ใส่ใจในการป้องกันและกำจัดเพื่อสร้างความเรียบร้อยจะทำให้การทำงานมีปัญหา เช่น ความสกปรกในพื้นที่ที่ทุบตึกรื้อถอน, การร้องเรียนของผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องสัญจรไปมาในพื้นที่ทุบตึกรื้อถอน หรือโดนหน่วยงานราชการตรวจสอบถึงมาตรฐานและความปลอดภัย ผลที่ตามมาคือการทำงานที่ล่าช้าและไม่สามารถเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดได้

5.งบประมาณบานปลาย หากเจอบริษัทรับทุบตึกรื้อถอนที่ไร้ระบบไม่มีการวางแผนผู้จ้างงานอาจต้องเจอกับงบประมาณที่บานปลาย จากความล่าช้าทั้งจากค่าแรงของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในการทุบตึกรื้อถอน ค่าอุปกรณ์ที่ต้องใช้เพิ่มเติม และค่าเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ เป็นปัญหาที่อาจทำให้ผู้จ้างงานปวดหัวมากที่สุด

ปัญหาในการจ้างบริษัทรับทุบตึกรื้อถอนทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นปัญหาที่สามารถพบได้บ่อย เพราะในตลาดการรับทุบตึกรื้อถอนมีบริษัทรับทุบตึกรื้อถอนทั้งเล็ก-ใหญ่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งบริษัทรับทุบตึกรื้อถอนที่มีและไม่มีมาตรฐาน แต่ก็มีวิธีที่จะสามารถคัดสรรบริษัทรับทุบตึกรื้อถอนให้ได้มาตรฐานในเบื้องต้น เช่น การดูผลงานที่ผ่านมา, การตรวจสอบใบประกอบวิชาชีพ และการพูดคุยเพื่อประเมินความเป็นมืออาชีพในการทุบตึกรื้อถอน ที่จะช่วยเสริมความมั่นใจในการตัดสินใจเลือกบริษัทรับทุบตึกรื้อถอนที่มีมาตรฐานและเป็นมืออาชีพได้

บริษัท ทรัพย์วลิน จำกัด บริการ เครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีต เครื่องสแกนคอนกรีต สแกนพื้นคอนกรีต ของ HILTI รุ่น PS 1000 ซึ่งมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพกว่ารุ่นที่ผ่านมา สามารถสแกนหาแนวเหล็ก ตำแหน่งแนวลวดสลิง Post-tension ท่อประปา ท่อไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่าน และสามารถอ่านความลึกของวัตถุได้ มีความสามารถสแกนได้ลึก 30 cm โดยสามารถแสดงผลได้ทั้งรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ วิเคราะห์ผลสแกนเข้าใจง่าย เห็นตำแหน่งวัตถุเรียงกันชัดเจน โดยสามารถประมวลผลหลังจากสแกนแล้วที่หน้างานได้เลย นอกจากนั้นยังมีบริการด้านที่เกี่ยวกับคอนกรีตในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เครื่องตัดพื้นคอนกรีต รับตัดคอนกรีต ตัดคอนกรีต งาน Coring รับเจาะคอนกรีต (coring concrete) คอริ่งคอนกรีต รับเจาะเสียบเหล็ก งานฝังพุกเคมีทุกชนิดด้วยน้ำยา RE-500 V3 หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ รับรื้อถอนอาคาร รับทุบตึกรื้อถอน ในราคาที่เป็นธรรม

ยินดีให้บริการทั่วประเทศด้วยทีมงานวิศวกรที่ มีความรู้ความสามารถเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน และบริการ ให้คำปรึกษาฟรีเพื่อให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงานและเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

ติดต่อสอบถาม ปรึกษาได้ที่

แชร์โพสต์

ปัญหาที่พบบ่อยของการจ้างบริษัทรับทุบตึกรื้อถอน