Call Us : 086-3696475

งานตัดคอนกรีต

ตัดคอนกรีต รับตัดพื้นคอนกรีต รับตัดผนังคอนกรีต รับจ้างตัดคอนกรีต

บริการงานตัดคอนกรีตทุกรูปแบบ รับตัดพื้นคอนกรีต รับตัดผนังคอนกรีต โดยทีมงานวิศวกรและช่างผู้ชำนาญการ

บริษัทฯเรามีบริการงานตัดคอนกรีตที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับขนาดหรือความหนาของคอนกรีต ทั้งนี้รูปแบบต่างๆจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับพื้นที่ของหน่วยงานนั้นๆ ทางบริษัทฯมีบริการด้านงานตัดคอนกรีตโดยแบ่งเป็นประเภท ดังต่อไปนี้

  1. งานตัดคอนกรีตด้วย WALL SAW
  2. งานตัดคอนกรีตด้วย FLOOR SAW
  3. งานตัดคอนกรีตด้วย WIRE SAW
  4. งานตัดคอนกรีต HAHD SAW
  5. งานตัดคอนกรีตด้วย LAMP&JOINT

สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญงานตัดคอนกรีต รับตัดพื้นคอนกรีต รับตัดผนังคอนกรีต รับตัดคอนกรีต ด้วยเครื่องตัดพื้นคอนกรีต WALL SAW, FLOOR SAW, WIRE SAW, HAHD SAW, LAMP&JOINT

สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกับทีมงานของ บริษัท ทรัพย์วลิน จำกัด เพื่อขอรับคำปรึกษาและคำแนะนำก่อนบริการฟรี!

ตัวอย่างรูปภาพตามลักษณะงานที่ผ่านมา ( ตัดคอนกรีต )

1.งานตัดคอนกรีตด้วย WALL SAW เครื่องตัดผนัง (Wall Saw) สำหรับตัดผนังเพื่อทำประตูลิฟต์ ขยายประตู หรือชิ่งเปิดต่างๆ โดยการยึดรางกับผนังแล้วติดตั้งเครื่องตัดติดกับราง ใช้รีโมทบังคับการตัด

2.งานตัดคอนกรีตด้วย FLOOR SAW เป็นเครื่องตัดคอนกรีตแบบรถเข็ญตัด ใช้ไฟฟ้า 3 เฟส ในการขับเคลื่อนใบตัด สามารถตัดพื้นได้ลึกสุดที่ 53 cm.เหมาะสำหรับตัดพื้นโรงงานที่มีพื้นที่กว้างๆ ถนน สามารถตัดได้รวดเร็ว

3.งานตัดคอนกรีตด้วย WIRE SAW เป็นการตัดแบบใช้โซ่เพชรดึงคอนกรีตเพื่อให้คอนกรีตขาดออกจากกัน สามารถตัดคอนกรีตและเหล็กได้ เหมาะกับการใช้งานกับงานที่ไม่มีรูปทรงการตัดที่แน่นอน, คาน, เสาใหญ่ หรือการตัดคอนกรีตใต้น้ำ

4.งานตัดคอนกรีต HAND SAW เครื่องตัดชนิดนี้ ไม่ใช้กระแสไฟฟ้าเป็นเครื่องตัดคอนกรีตแบบมือจับ สามารถตัดได้ลึกสูงสุด 15 cm. เหมาะสำหรับตัดผนังที่เป็น ผนังก่ออิฐ ผนัง Precast ตัดช่องเปิดเล็กๆ ตัดคอนกรีตในพื้นที่จำกัด หรือตัดในสถานที่ๆไม่มีกระแสไฟฟ้า เพราะเครื่องตัดชนิดนี้ใช้น้ำมัน

สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญงานตัดคอนกรีต รับตัดคอนกรีต รับตัดผนังคอนกรีต รับตัดพื้นคอนกรีต รับจ้างตัดคอนกรีต ตัดคอนกรีตด้วยเครื่องตัดพื้นคอนกรีต WALL SAW, FLOOR SAW, WIRE SAW, HAHD SAW, LAMP&JOINT


สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกับทีมงานของ บริษัท ทรัพย์วลิน จำกัด

เพื่อขอรับคำปรึกษาและคำแนะนำก่อนบริการฟรี!