Call Us : 086-3696475

งานตัดคอนกรีต

ตัดคอนกรีต รับตัดพื้นคอนกรีต รับตัดผนังคอนกรีต รับจ้างตัดคอนกรีต

บริการงานตัดคอนกรีตทุกรูปแบบ รับตัดพื้นคอนกรีต รับตัดผนังคอนกรีต โดยทีมงานวิศวกรและช่างผู้ชำนาญการ

บริษัทฯเรามีบริการงานตัดคอนกรีตที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับขนาดหรือความหนาของคอนกรีต ทั้งนี้รูปแบบต่างๆจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับพื้นที่ของหน่วยงานนั้นๆ ทางบริษัทฯมีบริการด้านงานตัดคอนกรีตโดยแบ่งเป็นประเภท ดังต่อไปนี้

  1. งานตัดคอนกรีตด้วย WALL SAW
  2. งานตัดคอนกรีตด้วย FLOOR SAW
  3. งานตัดคอนกรีตด้วย WIRE SAW
  4. งานตัดคอนกรีต HAHD SAW
  5. งานตัดคอนกรีตด้วย LAMP&JOINT

สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญงานตัดคอนกรีต รับตัดพื้นคอนกรีต รับตัดผนังคอนกรีต
รับตัดคอนกรีต ด้วยเครื่องตัดพื้นคอนกรีต WALL SAW, FLOOR SAW, WIRE SAW, HAHD SAW, LAMP&JOINT


สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกับทีมงานของ บริษัท ทรัพย์วลิน จำกัด

เพื่อขอรับคำปรึกษาและคำแนะนำก่อนบริการฟรี!

ตัวอย่างรูปภาพตามลักษณะงานที่ผ่านมา ( ตัดคอนกรีต )

1.งานตัดคอนกรีตด้วย WALL SAW เครื่องตัดผนัง (Wall Saw) สำหรับตัดผนังเพื่อทำประตูลิฟต์ ขยายประตู หรือชิ่งเปิดต่างๆ โดยการยึดรางกับผนังแล้วติดตั้งเครื่องตัดติดกับราง ใช้รีโมทบังคับการตัด

2.งานตัดคอนกรีตด้วย FLOOR SAW เป็นเครื่องตัดคอนกรีตแบบรถเข็ญตัด ใช้ไฟฟ้า 3 เฟส ในการขับเคลื่อนใบตัด สามารถตัดพื้นได้ลึกสุดที่ 53 cm.เหมาะสำหรับตัดพื้นโรงงานที่มีพื้นที่กว้างๆ ถนน สามารถตัดได้รวดเร็ว

3.งานตัดคอนกรีตด้วย WIRE SAW เป็นการตัดแบบใช้โซ่เพชรดึงคอนกรีตเพื่อให้คอนกรีตขาดออกจากกัน สามารถตัดคอนกรีตและเหล็กได้ เหมาะกับการใช้งานกับงานที่ไม่มีรูปทรงการตัดที่แน่นอน, คาน, เสาใหญ่ หรือการตัดคอนกรีตใต้น้ำ

4.งานตัดคอนกรีต HAND SAW เครื่องตัดชนิดนี้ ไม่ใช้กระแสไฟฟ้าเป็นเครื่องตัดคอนกรีตแบบมือจับ สามารถตัดได้ลึกสูงสุด 15 cm. เหมาะสำหรับตัดผนังที่เป็น ผนังก่ออิฐ ผนัง Precast ตัดช่องเปิดเล็กๆ ตัดคอนกรีตในพื้นที่จำกัด หรือตัดในสถานที่ๆไม่มีกระแสไฟฟ้า เพราะเครื่องตัดชนิดนี้ใช้น้ำมัน