Call Us : 086-3696475

งานสแกนคอนกรีต

เครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีต งานสแกนคอนกรีต หาแนวเหล็ก แนวลวดสลิง

เครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีต งานสแกนพื้นคอนกรีต สแกนหาแนวเหล็ก แนวลวดสลิง ท่อประปา ท่อไฟฟ้า

บริษัท ทรัพย์วลิน มีเครื่องสแกนผนังคอนกรีต สแกนพื้นคอนกรีต ของ HILTI รุ่นPS 1000 ซึ่งมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพกว่ารุ่นที่ผ่านมา สามารถสแกนหาแนวเหล็ก ตำแหน่งแนวลวดสลิง Post-tension ท่อประปา ท่อไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่าน และสามารถอ่านความลึกของวัตถุได้ มีความสามารถสแกนได้ลึก 30 cm โดยสามารถแสดงผลได้ทั้งรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ วิเคราะห์ผลสแกนเข้าใจง่าย เห็นตำแหน่งวัตถุเรียงกันชัดเจน โดยสามารถประมวลผลหลังจากสแกนแล้วที่หน้างานได้เลย

สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญ เครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีต งานสแกนพื้นคอนกรีตตำแหน่งแนวลวดสลิง Post-tension ท่อประปา ท่อไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่าน และสามารถอ่านความลึกของวัตถุได้ ตามที่ลูกค้าต้องการ


สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกับทีมงานของ บริษัท ทรัพย์วลิน จำกัด เพื่อขอรับคำปรึกษาและคำแนะนำก่อนบริการฟรี!

ตัวอย่างรูปภาพตามลักษณะงานที่ผ่านมา
(เครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีต งานสแกนคอนกรีต หาแนวเหล็ก แนวลวดสลิง ท่อประปา ท่อไฟฟ้า)

งานสแกนคอนกรีต หาแนวเหล็ก แนวลวดสลิง ท่อประปา ท่อไฟฟ้า