Call Us : 086-3696475

บริการของเรา

รับรื้อถอนอาคาร รับเจาะคอนกรีต รับเจาะเสียบเหล็ก coring concrete

บริการงานคอนกรีตทุกรูปแบบ รับเจาะคอนกรีต รับตัดพื้นคอนกรีต รับตัดผนังคอนกรีต งาน coring เครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีต

บริษัท ทรัพย์วลิน จำกัด ให้บริการงานที่เกี่ยวกับคอนกรีตในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รับตัดคอนกรีต เครื่องตัดพื้นคอนกรีต รับเจาะคอนกรีต (coring concrete) งานฝังพุกเคมีทุกชนิดด้วยน้ำยา RE-500 V3 หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ รับรื้อถอนอาคาร ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีบริการเครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีต สแกนผนังคอนกรีต สแกนพื้นคอนกรีต ที่สามารถสแกนหาแนวเหล็ก แนวท่อประปา-ไฟฟ้า แนวลวดสลิง Post-tension ได้ด้วยเครื่องสแกนคอนกรีต HILTI รุ่น PS 1000 สามารถสแกนคอนกรีต ที่ความลึก 30 cm โดยสามารถแสดงผลได้ทั้งรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ

เรามีเครื่องมือที่หลากหลาย สำหรับงานตัดคอนกรีตทุกชนิด เช่น Wall saw, Floor saw, Hand saw, Wire saw

เรามีเครื่องมือที่หลากหลาย สำหรับงานตัดคอนกรีตทุกชนิด เช่น Wall saw, Floor saw, Hand saw, Wire saw
เรามีเครื่องมือที่หลากหลาย สำหรับงานตัดคอนกรีตทุกชนิด เช่น Wall saw, Floor saw, Hand saw, Wire saw
เรามีเครื่องมือที่หลากหลาย สำหรับงานตัดคอนกรีตทุกชนิด เช่น Wall saw, Floor saw, Hand saw, Wire saw
เรามีเครื่องมือที่หลากหลาย สำหรับงานตัดคอนกรีตทุกชนิด เช่น Wall saw, Floor saw, Hand saw, Wire saw

ได้รับความไว้วางใจจาก